• 269

    افشای علت تعطیلی نود

    حشمت الله فلاحت پیشه رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره دلیل تعطیلی ۹۰ گفت:گفتند فقط محبوبیت! به مسئولش در رسانه ملی گفتم، گفت شما دخالت نکنید، این پروسه برخورد با او پروسه ای هشت ماهه بوده است

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی