• 365

    شنبه ها با وایت برد موفقیت/هوش مالی/محمود جولایی

    https://razemovafaghiat.com/Financial-Intellige هوش مالی یا هوش اقتصادی، اصطلاحی است که آقای رابرت کیوساکی، آن را با نگرشی ساده و جدید به جهانیان معرفی کرد. در برنامه این هفته وایت برد موفقیت، به موضوع الگوهای ذهنی، باورها و ترس های افراد با سطح درآمد مختلف می پردازیم. از آنجا که موضوع کیفیت شم اقتصادی بسیار جالب و پیچیده است، ما مجبور شدیم این این برنامه وایت برد موفقیت را در دو بخش ارایه کنیم. https://razemovafaghiat.com/Financial-Intelligence-2

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی