تاریکی 3 - Dark

61
سریال - تاریکی - 2017 Dark - ق 5 و 6 -. در نامه مایکل توضیح می‌دهد که در ۴ نوامبر ۲۰۱۹، او به سال ۱۹۸۶ بازگشته، جایی که مانده و بزرگ شد، توسط اینس بزرگ شد و سرانجام با هانا ازدواج کرده. بدین ترتیب میکل نیلسن مایکل کانووالد شد - اولریک در سردخانه متوجه می‌شود که پسر مرده مادس است و از ۳۳ سال پیش پیر نشده‌است. در همین حال، جوناس درون غار، دری را پیدا می‌کند، و سپس هانا ۱۴ ساله و پدرش سباستین سوار بر ماشین به جوناس در مورد باران اسیدی که از فاجعه اخیر چرنوبیل می‌بارد به وی هشدار می‌دهند
sahan
sahan 2 دنبال کننده