واکنش مجری تلویزیون به ماجرای دناپلاس نمایندگان

229
مجری برنامه زنده تلویزیونی در مورد دریافت دناپلاس توسط نمایندگان مجلس صحبت به میان آورد و آن را مورد انتقاد قرار داد.
Milad Beiki
Milad Beiki 39 دنبال کننده