کندوان تبریز

134
کندوان تبریز، روستایی مخلوطی شکل است که به خاطر کله قندی بودن و شباهت خانه‌هایش به کندوی عسل به این نام معروف شده است. عسل نیز یکی از مهم‌ترین سوغات‌های کندوان است.‌ اجزای خانه‌ها شامل تنور، اتاق‌ها، صندوق خانه، آشپزخانه و… بوده و قطر دیوارها بین ۲ تا۳ متر است.‌
Mobibii
Mobibii 19 دنبال کننده