شرایط لازم برای شرکت در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد

252
متقاضیان می توانند در صورت دارا بودن تمامی شرایط لازم برای مصاحبه دکترا دانشگاه آزاد و با توجه به اطلاعیه های دانشگاه های دعوت به مصاحبه شده و مرکز سنجش و پذیرش در جلسات مصاحبه شرکت کنند .
heyvagroup
heyvagroup 0 دنبال کننده