• 40

    مبانی معاملات الگوریتمی - آشفتگی بازار (2)

    مهد سرمایه پیشرو در معاملات الگریتمی www.mahdesarmaye.com

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی