داغترین‌ها: #المپیک

از قلب فرسوده تا سایه سنگین برج‌های تهران

2
این ویدیو توسط محسن بابویهی و با محوریت بافت فرسوده و در معرض تخریب مرکز شهر تهران تهیه شده است.
ویدیو مورد نظر بدلیل عدم استقبال بازدیدکنندگان حذف شده است.