داغترین‌ها: #انتخابات

عوارض واکسن کرونا

24
بیشتر عوارض جانبی ناشی از تزریق واکسن کرونا خفیف هستند.
برخی افراد به هیچ وجه عوارض جانبی را تجربه نخواهند کرد.
Milad Beiki
Milad Beiki 50 دنبال کننده