• 1,128

    پایگاه داده - جلسه سوم - قسمت اول

    آموزش اصول طراحی پایگاه داده توسط مهندس مرتضی قاسمی /// جلسه سوم - قسمت اول /// دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان واحد خوراسگان


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی