ساعت هوشمند مجهز به الکسای آمازون!

499
برای کاربران مونث، این ساعت همچنین اطلاعات مربوط به زمان قاعدگی، ثبت نشانه ها و مقایسه دوره های مختلف قاعدگی را نیز نمایش می دهد.
موبنا
موبنا 1 دنبال کننده