• 152

    "صحبت حضوری بین کارفرما و داوطلب ویژگی مهم آزمون است"

    کارشناس استخدام شرکت "میراث آرکا" آزمون استخدام بخش خصوصی را فرصتی خوب برای مواجهه با داوطلبان متخصص در حوزه‌های مختلف می‌داند.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی
  • هیچ اطلاعاتی در این لیست نیست.