چرا حضرت يعقوب عليه السلام با دو خواهر همزمان ازدواج کردند ؟ مگر اين کار حرام نيست ؟ استاد محمدی

135
چرا حضرت يعقوب عليه السلام با دو خواهر همزمان ازدواج کردند ؟ مگر اين کار حرام نيست ؟ استاد محمدی
velayat.kazem
velayat.kazem 0 دنبال کننده