چرا در سوره طه برعکس بعضی از سوره های دیگر در خلقت آسمان و زمین، اول کلمه خلقت زمین آمده؟

193
چرا در سوره طه برعکس بعضی از سوره های دیگر در خلقت آسمان و زمین، اول کلمه خلقت زمین آمده؟
4 ماه پیش
velayat.kazem
velayat.kazem 0 دنبال کننده