ویدیو تراش نافه فلنج های گلودار 24

2
یکی از مشخصه های این نوع فلنج ها، باریک شدن دهانه تا رسیدن به لوله است که باعث پخش تدریجی نیروی فشاری هنگام عبور سیال از لوله به داخل فلنج می شود.این مشخصه کمک به تحمل استرس های مکانیکی در فشارها و دماهای بالا میکند.در لینک زیر میتوانید دیگر مشخصه های فلنج را بخوانید یا آن را خریداری کنید.
https://asaflange.com/product/%d9%81%d9%84%d9%86%d8%ac-%da%af%d9%84%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b1/

تمـاس بگیرید
u_31176
u_31176 1 دنبال کننده