• 386

    برنامه نویسی چیست؟ یک تعریف ساده، کاربردی و جذاب

    اگر در برنامه نویسی مبتدی باشید حتما نیاز به یک تعریف ساده از چیستی برنامه نویسی دارد. در این مقاله و فیلم آموزشی، خیلی ساده توضیح میدهیم برنامه نویسی چیست . http://yadify.com/25


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی