آيا برگذاری نماز جماعت ظهر جمعه هنگام نماز جمعه جايز است ؟

164
آيا برگذاری نماز جماعت ظهر جمعه هنگام نماز جمعه جايز است ؟
6 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده