• شبیه سازی جوش، FSW, MIG,TIG, RSW, LASER WELDING-Abaqus, Ansys, Sysweld, Simufact

    شبیه سازی جوش، FSW, MIG,TIG, RSW, LASER WELDING-Abaqus, Ansys, Sysweld, Simufact شبیه سازی چند فازی با کوپ همزمان میدان حرارت و تنش و بررسی اثر جوش در سیستمهای پیچیده مانند خودرو، توربوماشین ها، صنایع سنگین، شبیه سازی المان محدود فرایند جوش و اثر آن در استحکام، خستگی، ارتعاشات و اکوستیک و تست تصادف (کرش تست) و بهینه سازی چند هدفه با نرم افزارهای اجزا محدود و انجام تست عددی کشش و برش و خمش و خستگی روی قطعات جوش Abaqus,Ansys,Ncode,Fe-Safe, MSC Actran ,Simufact Welding,Simufact Forming,Esi Va One,ESI Sysweld آموزش اباکوس،انسیس،متلب،کامسول و نرم افزارهای تحلیل و شبیه سازی مهندسی عمران و مکانیک و مشاوره پروژه های صنعتی و مجری طرح های تحقیقاتی و مشاوره دانشجویی توسط گروهی از نخبه ترین دانش آموختگان، در زمینه عمران شامل گرایش ژئوتکنیک (خاک وپی) گرایش مهندسی آب ،گرایش سازه های هیدرولیکی،گرایش سازه های دریایی وگرایش زلزله،مهندسی مکانیک شامل طراحی جامدات ، سیالات ، تبدیل انرژی و طراحی کاربردی با گرایش دینامیک و ارتعاشات ، کنترل , جامدات , بهینه سازی ، مکاترونیک ، مواد مرکب ( کامپوزیت ) , نانو تکنولوژی ، رباتیک ، انتقال حرارت و انتقال جرم ، موتورهای احتراقی ، نیروگاه حرارتی ، تاسیسات ، مولدهای حرارتی ، توربو ماشین ، ایرودینامیک، مهندسی شیمی شامل مهندسی فرآیند،مهندسی صنایع پتروشیمی،مهندسی صنایع گاز،مهندسی صنایع پلیمر،مهندسی پالایش،مهندسی طراحی فرآیندهای صنایع نفت، مهندسی مواد و متالورژی شامل شناسایی و انتخاب مواد فلزی،جوشکاری، شکل دادن فلزات، استخراج فلزات، حفاظت و خوردگی مواد، ریخته گری، نانو مواد توسط نرم افزارهای تخصصی، و مشاوره پروژه کسر خدمت سربازی Abaqus,Ansys,Comsol,Star-Ccm,Fluent,Matlab,Isight,Esteco Modefrontier,Ncode Desigh Life,Fe-Safe,Maxwell,Cedrat Flux,Sacs,Ricardo,Avl Fire,Avl Excite,Avl Cruise,Star-Cd,Simufact Welding,Simufact Forming,Esi Va One,Sysweld,Radtherm,Mpcci Engineering Simulation laboratory ESIMLab provides an industry-leading combination of expert engineering consulting, straight advice, real world training, and market-leading FEA and CFD software solutions. Whether working with leading engineering companies in Iran or a smaller local firm, our engineers apply every facet of their diverse experience towards maximizing the benefits our clients receive from engineering analysis and simulation. We share our advanced knowledge across a wide range of industries, collaborating with clients to resolve a wide variety of complex structural, thermal, electromagnetics, and fluid design challenges Consulting Services: Mechanisms Rigid and Flexible Body Dynamics and Kinematics Stress Analysis Nonlinear, Contact, Plasticity, Creep, Fracture, Fatigue Design Optimization DOE Studies, Robust Design, Automated Multidisciplinary Optimization Dynamics Vibration, Shock/Impact, Containment, Random Vibration, Rotor Dynamics Heat Transfer Steady State and Transient, Linear and Nonlinear, Coupled Thermal/Structural Fluid Mechanics CFD, Multiphase Flow, Rotating Machinery, Mixing, Reaction Kinetics, Heat Transfer Material Modeling Composites, Ceramics, Concrete Cracking/Crushing, Polymers, Shape Memory Alloys, Constitutive Model Development Electromagnetic Analysis Low-Frequency, High Frequency Applications, Motors, Actuators, Relays, Sensors Multiphysics Analysis Coupled Field Problems, Electromechanical, Thermomechanical, Thermal-Fluids, Piezoelectrics, Acoustics, Fluid Structure Interaction Impact and Drop Test Analyses Multi-Component, Highly Non-Linear Permanent Plastic Deformation, Penetration and Blast Analysis, Manufacturing and Forming Processes Tel: (1) +989032832332 http://esimlab.com/ E-mail: info@esimlab.com

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی