• 309

    آموزش حسابداری کاربردی - آموزش ثبت سند سرمایه گذاری در حسابداری

    آموزش حسابداری کاربردی - آموزش ثبت سند سرمایه گذاری در حسابداری شرکتهایی که در شرکتهای دیگر اقدام به سرمایه گذاری می کنند ،حسابدار ایشان بایستی بابت سرمایه گذاری اشاره شده سند حسابداری صادر نماید که در این فیلم آموزشی به آن پرداخته می شود

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی