• دانلود آموزش حسابداری کاربردی - آموزش ثبت سند سرمایه گذاری در حسابداری

  آموزش حسابداری کاربردی - آموزش ثبت سند سرمایه گذاری در حسابداری شرکتهایی که در شرکتهای دیگر اقدام به سرمایه گذاری می کنند ،حسابدار ایشان بایستی بابت سرمایه گذاری اشاره شده سند حسابداری صادر نماید که در این فیلم آموزشی به آن پرداخته می شود

  آپلودشده توسط 1 آذر 1397 آموزشی

 • نکات مهم در رابطه با دانلود:
  • برای دانلود حتما از برنامه های مدیریت دانلود مانند ADM برای اندروید و IDM برای ویندوز استفاده کنید تا در صورت اختلال بتوانید دانلودتان را از جایی که قطع شده است ادامه دهید.
  • نمایش یک سرویس اشتراک ویدیو میباشد و ویدیوهای آن توسط کاربران آپلود میشود. قبل از دانلود از صفحه ی نمایش آنلاین ویدیو، کیفیت و محتوای ویدیوی مورد نظرتان را بررسی کنید.
  • در وبسایت نمایش میتوانید بصورت آنلاین ویدیوی مورد نظرتان را بدون انتظار برای دانلود شدن آن ببینید.