آموزش toast در اندروید استودیو android studio

235
آموزش toast در اندروید استودیو android studio
http://yadamde.com/learning/toast
کاربرد توست ها در اندروید استودیو چیست و چرا از ان ها استفاده می شود
yadamde
yadamde 0 دنبال کننده