• فرم مخصوص معدل برای ثبت نام آزمون دکتری

    دانشجویان کارشناسی ارشد سال آخر می بایست فرم مخصوص معدل برای ثبت نام آزمون دکتری را تا قبل از اتمام مهلت ثبت نام این آزمون تکمیل کنند و بعد از تائید آن توسط واحد آموزش دانشگاه محل تحصیل فعلی ، تا پایان مراحل آزمون دکتری نزد خود نگه دارند . در این صفحه به بررسی ویدیویی فرم مخصوص معدل برای ثبت نام آزمون دکتری می پردازیم .

    8 آذر 1397 آموزشی
  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی