• 381

    فرم مخصوص معدل برای ثبت نام آزمون دکتری

    دانشجویان کارشناسی ارشد سال آخر می بایست فرم مخصوص معدل برای ثبت نام آزمون دکتری را تا قبل از اتمام مهلت ثبت نام این آزمون تکمیل کنند و بعد از تائید آن توسط واحد آموزش دانشگاه محل تحصیل فعلی ، تا پایان مراحل آزمون دکتری نزد خود نگه دارند . در این صفحه به بررسی ویدیویی فرم مخصوص معدل برای ثبت نام آزمون دکتری می پردازیم .

    8 آذر 1397 آموزشی
  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی