• 145

    آخرین درددل ها و خاطره ابراهیم آبادی از سینما

    آخرین درددل های مردی که بزرگترین غم زندگیش فراموش شدن بود/خاطره تلخ ابراهیم آبادی از سینما چه بود؟ اتفاق تلخی که باعث تیر کشیدن قلب مرحوم ابراهیم آبادی شد/آخرین درددل های مردی که بزرگترین غم زندگی اش فراموش شدن بود...

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی