ربا

7
ربا
ربا به این صورت است که دو یا چند نفر به صورت کتبی یا شفاهی معامله ای را انجام می دهند اما معادل همان پول را دریافت نمی کنند و اضافه می گیرند یا پولی را قرض داده و اضافه دریافت می کنند که در قانون اسلامی این عمل جرم بوده و دارای مجازات می باشد.
مجازات آن نیز: جریمه نقدی، ۷۴ ضربه شلاق، ۶ ماه تا سه سال حبس
حامیان عدالت
Hamiyanedalat
Hamiyanedalat 0 دنبال کننده
ویدیو مورد نظر بدلیل عدم استقبال بازدیدکنندگان حذف شده است.