فیلم فصل هفتم ریاضی نهم

344
در این ویدئو قسمتی از درس اول،از بخش اول فصل هفتم ریاضی نهم آموزش داده شده.
مشاهده ادامه آموزش های ریاضی نهم در سایت عینکی به ادرس
http://einaky.com
einaky.com
einaky.com 0 دنبال کننده