09380039397نظری-پوشش چادری جمع شو تالار -سقف پارچه ای اتوماتیک ویلا -پوشش متحرک رستوران سنتی-سقف پارچه ای برقی پشت بام