• کارت ورود به جلسه کنکور سراسری

    داوطلبان کنکور 98 برای شرکت در جلسه کنکور نیاز به کارت ورود به جلسه کنکور سراسری دارند . کارت ورود به جلسه کنکور سراسری مجوز شرکت در جلسه کنکور است و اطلاعات مهمی از جله مشخصات فردی ، شماره داوطلبی ، نوع سهمیه ، زمان و محل برگزاری آزمون در آن درج شده است . در این صفحه به بررسی ویدیویی کارت ورود به جلسه کنکور سراسری پرداخته ایم .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی