• لنتاگران _ Lentagran _ علف کش تضمینی و 100% برای کنترل علف های هرز در مزارع نخود

    لنتاگران، علف کشی تماسی و انتخابی از گروه فتیل پیریدازین می باشد که علف های هرز پهن برگ در مزارع نخود دیم خصوصا گونه های مقاوم به علف کش های گروه تریازین را به صورت پس رویشی کنترل می کند. این علف کش بدون داشتن تاثیر بر روی نخود عمدتا از طریق برگ علف های هرز جذب شده و با ممانعت از فرآیند فتوسنتز اثر خود را اعمال می کند و موجب کلروز سریع و در نهایت خشک شدن برگ ها ظرف 4 الی 7 روز گردیده و نهایتا منتهی به نابودی علف های هرز می شود. www.ariasabz.com/ شماره تماس: 09142973005 و 09354406776

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی