سرشیری کاهنده آبشار آبی اصفهان

268
1 :کار را بسیار راحت کرده و دیگر لازم نیست مدام شیر آب را باز و بسته کنیم 2 :لازم نیست دستمان را به دستگیره ی آلوده ی شیر آلات بزنیم 3 :توانسته ایم با این محصول ساده جلوی اسراف آب را به موثر ترین شکل ممکن بگیریم 4 :کاهش مصرف آب تا 90% 5 :بدون نیاز به برق و باطری 6 :نصب آسان وبدون نیاز به دانش فنی 7 :اتوماتیک کردن شیر آب با حداقل هزینه 09131156079