• آخرین عکس ها و فیلم ها از کهکشان راه شیری با "یک میلیارد و 690 میلیون ستاره"

  کهکشان راه شیری 100 هزار سال نوری درازا دارد و ما 26 هزار سال نوری با مرکز آن فاصله داریم.

 • 2 دیدگاه
  عکس امنیتی
  • شما دیگه شورشو دراوردین با این ویدیو ها تون
   uipooowert  -  3 تیر 1397  |  0

  • ولکن اقا این چرت و پر تا چیه میزارین شورشو دراوردین
   uipooowert  -  3 تیر 1397  |  0