زنگ خطر سویه جدید کرونا در کشور

1
توکلی، معاون درمان ستاد کرونا گفت: نگران شروع سویه جدید لامبدا هستیم که از اروپا گزارش شده است.
Milad Beiki
Milad Beiki 79 دنبال کننده