افزایش سرعت واکسیناسیون

1
بیشترین میزان واکسیناسیون هموطنان با تزریق بیش از ۷۶۴ هزار دُز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته ثبت شد. شمار دُزهای تزریق شده واکسن کرونا در کشور به ۲۴ میلیون و ۴۷۴ هزار دز رسیده است.
Milad Beiki
Milad Beiki 78 دنبال کننده