• 168

    کارنامه کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

    سازمان سنجش با انتشار کارنامه کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور وضعیت علمی داوطلبان را مشخص کرده و اولویت قبولی آن ها را اعلام می کند . در این صفحه به بررسی ویدیویی کارنامه کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 97 می پردازیم . در حال حاضر کارنامه کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 97 منتشر شده است .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی