کلیپ انگیزشی برای سرمایه گذاری

1,145
.
ارز دیجیتال به هر ارزش ایجاد شده در بستر دیجیتال اشاره دارد.
.
این مفهوم در مقابل واسطه‌های فیزیکی مانند اوراق بانکی یا سکه مطرح می‌شود.
.
.
ارز دیجیتال ویژگی‌هایی مشابه با ارزهای فیزیکی دارد، اما معمولاً تراکنش‌های انتقال سرمایه ارزهای دیجیتالی به‌صورت آنی و بدون مرز بین افراد قابل انجام است.