نوسازی کامیون ‌های فرسوده سازمان راهداری

1,234
مشاور سازمان راهداری در حوزه نوسازی ناوگان گفت: روند نوسازی کامیون‌های فرسوده مناسب نیست.
Milad Beiki
Milad Beiki 19 دنبال کننده