داغترین‌ها: #انتخابات

آموزش حسابداری کاربردی- انواع مرخصی در قانون کار

283
آموزش حسابداری کاربردی- انواع مرخصی در قانون کار
مرخصی در انواع مختلف میباشد که در این فیلم به آن پرداخته میشود.