تکنیک استفاده از سنگ نمک

973
با سنگ نمک میتوان از چشم زخم دور شد و هوای محیط خانه را یونیزه کرد.
razesade
razesade 3 دنبال کننده