• 2,930

    انگلیسی حرف زدن نوید محمدزاده

    سلام هِلو های تنکس ژوری مال لَنگوعِیج ناچ ناچ ناچ.... مااااای لَنگوعِج (خطاب به یه بانو) از اینجاشو تو بگو ... انگلیسی صحبت کردن نوید محمد زاده رو مشاهده می‌فرمایید!

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی