• 219

    علت تاخير كلامي كودكان و تشخيص مشكل در گفتار

    ‏٠٩٣٥٧٧٣٤٤٥٦- ٠٢١٧٧٧٣٤٤٥٦- goftardarmanii.ir- علت تاخير كلامي در كودكان و تشخيص مشكل در گفتار، درمان دير حرف زدن كودك، تقويت گفتار، درمان تاخير در رشد گفتار، كلينيك گفتار درماني و كار درماني مهسا مقدم شرق تهران

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی