مهندسی نرم افزار - جلسه هفتم - قسمت دوم
  • مهندسی نرم افزار - جلسه هفتم - قسمت دوم

    آموزش اصول مهندسی نرم افزار توسط مهندس مرتضی قاسمی /// جلسه هفت - قسمت دو /// دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان واحد خوراسگان

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی