• 314

    چرا جریمه ها به حساب دولت می‌رود نه مردم؟

    پیدا کردن سه میلیون نفری که ماست را نفری ۵۰۰ تومان گران خریده اند ممكن نيست.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی