• 150

    مبحث توزیع نیرو فیزیک

    تدریس دینامیک، مبحث توزیع نیرو توسط استاد کامیار مدرس فیزیک موسسه حرف آخر. تدریس کل دینامیک فقط با یک نقشه راه!!!

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی