• الگوی تست زنی پارادوکس چند جاخالی (4-3-4-1)

    الگوی تست زنی پارادوکس چند جاخالی (4-3-4-1) ? 10 تا سوال کنکور زیست رو با همین یک الگو حل کن?

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی