• 163

    وزیر بهداشت فساد ازبدنه دولت است نه ازتولیدکننده

    فساد در دولت

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی