• 4,081

    شعر طنز رعایت مسائل بهداشتی

    شعر طنز با اجرای بابک رجبی در مورد کسانی که مسائل بهداشتی برای جلوگیری از ابتلا و گسترش ویروس کرونا را جدی نمیگیرند... هر که در خانه نماند از نظر بنده خر است جانِ آن که روَد از خانه برون در خطر است خرتر آن است که در بُرهه‌ی همچین حسّاس بار و بندیل خودش بسته و فکرِ سفر است باز هم خرتر از این هست ، بعنوان مثال؛ آن‌که بی ماسک به خر بودن خود مفتخر است پس هر آنکس که به بهداشت توجّه نکند بی‌گمان درصد خر بودنِ او بیشتر است عدّه‌ای آن وَرِ بام‌اند و فقط می‌گویند مرگ دست کُرونا نیست، قضا و قدَر است یک نفر نیست به این عدّه بگوید پشمک! کُرونا باعثِ کُشتارِ هزاران نفر است هر سخن جایی و هر لیس مکانی دارد! تا رعایت نکنی اشک و دعا بی اثر است پس بدانید از امروز که از خر غلط است؛ این تصوّر که فقط یک صفتِ باربر است این که در خانه بمانید و خریّت نکنید بهترین هدیه‌ی ارزنده‌ی روز پدر است “ای که از کوچه معشوقه‌ی ما می‌گذری” لا‌اقل ماسک بزن، مرگ همین دور و بَر است مهدی خداپرست


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی