• 141

    اجرای بسیار زیبای قطعه سلطان قلب ها تنظیم فینگرپیکینگ استاد امیر کریمی

    اجرای بسیار زیبای قطعه سلطان قلب ها تنظیم فینگرپیکینگ استاد امیر کریمی


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی