• 2,200

    خوانندگی پارسا ترک‌ خیرآبادی برای مادرش در عصر جدید

    پارسا ترک‌ خیرابادی، دومین اجرای قسمت سوم / با اهنگی برای مادر اجرایی با خلق صحنه‌ای باشکوه؛ اشک شوق مادر برای فرزند! جای مادران آسمانی، سبز! پارسا ترک‌خیرآبادی، دومین اجرای قسمت سوم از دور مقدماتی فصل دوم


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی