• 136

    پیام رییس سازمان بهداشت جهانی به جوانان

    پیام مهم رییس سازمان جهانی بهداشت به جوانان شما در برابر این ‌ویروس شکست ناپذیر نیستید. ممکن است بیمار نشوید، اما انتخاب‌‌هایتان در مورد مکان‌هایی که می‌روید می‌تواند تفاوت بین زندگی و مرگ برای شخص دیگری باشد.


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی