• آهنگ جدید معین سنگ خارا

    جای آن دارد که چندی همره صحرا بگیرم سنگ خارا را گواه این دله شیدا بگیرم مو به مو دارم سخنها نکته ها از انجمنها بشنو ای سنگ بیابان بشنوید ای باد و باران با شما هم رازم اکنون با شما دمسازم اکنون

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی