• 5,254

    آهنگ جدید معین سنگ خارا

    جای آن دارد که چندی همره صحرا بگیرم سنگ خارا را گواه این دله شیدا بگیرم مو به مو دارم سخنها نکته ها از انجمنها بشنو ای سنگ بیابان بشنوید ای باد و باران با شما هم رازم اکنون با شما دمسازم اکنون

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی