دوره حضوری دو روزه "بکارگیری موثر اسکرام" و گواهینامه معتبر شرکت در دوره ( مدرسه اسکرام - آموزش اسکرام )

201
در این ویدئو توضیحات لازم در مورد مشخصات دوره حضوری دو روزه "بکارگیری موثر اسکرام" ارائه می شود تا علاقمندان بتوانند با دید باز و اطلاعات کافی در خصوص شرکت در دوره مذکور تصمیم گیری نمایند.

وب سایت مدرسه اسکرام ( اسکرام . آموزش اسکرام . دوره اسکرام )
ScrumSchool.ir

لینک ثبت نام در سایت ایوند
https://evand.com/events/use991

لینک دوره غیر حضوری :
https://scrumschool.ir/elementary-scrum/
scrumschool
scrumschool 0 دنبال کننده